Ban chi uỷ ( Nhiệm kì 2010-2015)


                                                                    1. Đồng chí Lê Văn Thành- Bí thư chi bộ
                                                                    2. Đồng chí Trần Xuân Vui- Phó bí thư chi b

                                                                    3. Đồng chí Trần Văn Việt- Chi ủy viên.
ĉ
Vui Tran,
18:17, 16 thg 12, 2013
Comments