BCH Công đoàn

                                                                                 

BCH Công đoàn trường nhiệm kì 2012- 2015

                                                           1- Đ/c Trần Thanh Thủy- Chủ tịch

                                                           2- Đ/c Phan Thị Chót- Phó Chủ tịch

                                                           3- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

                                                           4- Đ/c Đinh Thị Bích Thảo

                                                           5- Đ/c Triệu Thị Tuyên

                                                          

                                                                               Toàn cảnh ĐH Công đoàn trường nhiệm kì 2012- 2015
 
                                                                               BCH Công đoàn các trường bạn đến chúc mừng ĐH
 
                                                                                         Bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kì 2012- 2015
 
                                                                                        BCH nhiệm kì 2012- 2015 ra mắt Đại hội
 
 

 

 
  
                                                                                            

                                                                                                   
Comments