Đoàn TNCS HCM

                                                                             

                                                        BAN THƯỜNG VỤ

                                                             - Đ/c Trần Mạnh Quyết- Bí thư Đoàn trường

                                                             - Đ/c Nguyễn Thị Thơm- Phó Bí thư Đoàn trường

                                                             - Đ/c Nguyễn Thị Diễm My- Phó Bí thư Đoàn trường

                                                             - Đ/c Hoàng Văn Mão- Uỷ viên

                                                             - Đ/c Trần Mạnh Hân- Uỷ viên

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCSHCM NHÀ TRƯỜNG NHIỆM KÌ 2012- 2013

              Đoàn Chủ tịch Đại hội 
      Toàn cảnh Đại hội
 
                                                                       Đ/c Đinh Đức Cảnh - HUV- Bí thư Huyện đoàn phát biểu tại ĐH

 

Đ/c Lê Văn Thành- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo ĐH

 

 

 

                                                                                        Bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kì 2012- 2013
 
                      BCH nhiệm kì 2012- 2013 ra mắt ĐH            
Comments