Tổ Anh- Địa- TD

1. Đ/c Trần Thị Nga- Tổ trưởng- Cử nhân Anh văn
2. Đ/c Nguyễn Thị Thu Thuỷ- Cử nhân Anh văn
3. Đ/c Hoàng Thị Thêu- Cử nhân Anh văn
4. Đ/c Trần Thanh Thủy- Tổ phó- Cử nhân Địa Lý
5. Đ/c Lê Thị Nhuần- Cử nhân Địa Lý
6. Đ/c Trần Xuân Vui- Phó Hiệu trưởng- Cử nhân Địa Lý
7. Đ/c Lê Thanh Hiến- Cử nhân Thể dục
8. Đ/c Hoàng Văn Mão- Cử nhân GDQP_AN
9. Đ/c Phan Tuấn Anh- Cử nhân Thể dục
10.Đ/c Nguyễn Huy Hợp- Cử nhân GDQP_AN
11. Bùi Thị Bình- Cử nhân Anh văn

                                               Tổ Anh- Địa- Thể dục- GDQP dự Đại hội Công đoàn trường nhiệm kì 2012- 2015
Comments