Tổ Toán- Tin

 
1.
Đ/c Phan Thị Chót- Tổ trưởng- Cử nhân Toán- Tin
2. Đ/c Trần Mạnh Hân- Tổ phó- ThS. Toán- Tin
3. Đ/c Hoàng Thị Thắm- Cử nhân Toán- Tin
4. Đ/c Nguyễn Trung Kiên- Cử nhân Toán- Tin
5. Đ/c Lê Thị Thơm- Cử nhân Toán- Tin
6. Đỗ Thị Linh- Cử nhân Toán- Tin
7. Đ/c An Thị Thu Hương- Cử nhân Tin học
8. Đ/c Phạm Thị Bích Hồng- Cử nhân Tin học
 
 
                                                                      Tổ Toán- Tin dự Đại hội Công đoàn trường nhiệm kì 2012- 2015.
Comments