Tài nguyên - Bài giảng

Sau đây là một số bài giảng và tiện ích nhằm hỗ trợ từ xa qua mạng Internet, chia sẻ để các đồng nghiệp cùng thảo luận, dùng chung.
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Xem Tải xuống
Mootj số thủ thuật khi dùng chương trình soan thảo văn bản (word) và bảng tính điện tử (Excel)   5525k v. 1 07:18, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ć
Xem Tải xuống
Hướng dẫn cài đặt VEMIS  1976k v. 1 07:17, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
  159k v. 1 19:02, 23 thg 10, 2013 Vui Tran
ĉ
Xem Tải xuống
  91k v. 1 19:02, 23 thg 10, 2013 Vui Tran
ć
Xem Tải xuống
Tài liệu để Thầy Bùi Văn Tâm tham khảo, giảng bài cho các lớp hiệu trưởng  15892k v. 1 07:20, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn cài đặt MyEqText3.0  23k v. 1 18:39, 25 thg 1, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Học địa lý sinh động hơn  6197k v. 1 18:28, 25 thg 1, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
  61k v. 1 19:01, 23 thg 10, 2013 Vui Tran
ĉ
Xem Tải xuống
  70k v. 1 19:02, 23 thg 10, 2013 Vui Tran
ċ

Tải xuống
Trang web cho đăng ký để quản lý, điều khiển nhiều máy tính của mình qua mạng internet   12505k v. 1 07:16, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
PM học tiếng Anh - giúp các bạn phát âm tiếng Anh đúng cách và học từ mới nhanh nhất, nhớ lâu   2007k v. 1 18:42, 25 thg 1, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
Giáo trình MS-Word  2240k v. 1 02:00, 20 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Chương trình sẽ làm đơn giản việc gõ công thức, nhanh chóng như gõ văn bản trong môi trường Microsoft Word.  4167k v. 1 18:41, 25 thg 1, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Xem Tải xuống
  7539k v. 1 18:58, 23 thg 10, 2013 Vui Tran
ĉ
Xem Tải xuống
  46k v. 1 19:01, 23 thg 10, 2013 Vui Tran
ć
Xem Tải xuống
Làm ô chữ đố vui  3949k v. 1 07:19, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn soạn giáo an điện tử   2953k v. 1 07:15, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Điều khiển máy tính từ xa qua mạng Internet   2187k v. 1 07:14, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
tài liệu để giảng về Internet   376k v. 1 07:13, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn khắc phục lỗi màn hình xanh (dump memory)  127k v. 1 19:12, 25 thg 1, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Comments